Hammerfest

Hammerfest

torsdag 18. februar 2016

Det gror - på 70 grader nord

Hammerfest. Byen som ligger mitt hjerte nærmest.
Foto: Goggen
Næringslivsdagen 2016 vil for meg som student gå i minneboka som en flott dag. Å det er det mange
grunner til.

For det første er det et privilegium å bli invitert hjem av Hammerfest næringsforening for å delta på dagen, det skaper tilhørighet og eierskap til næringslivet, planlagt utvikling og ikke minst Hammerfest som by.

For det andre er det inspirerende med dyktige foredragsholdere, ikke bare for at de er kompetente. Men deres engasjement, pågangsmot og kjærlighet til Hammerfest er flott å se. For engasjement, det så jeg i bøtter og spann. Alt fra visjoner, utdanningsmuligheter, profilering og muligheter i byrommet ble presentert med iver og overbevisning. Det er tydelig at menneskene i næringslivet besitter en kompetanse, om ulike fag og Hammerfest som lokalsamfunn.

Det er mye man kunne trukket fram som eksempel, men jeg velger å nevne noe. Lars Aude Arnesen fortalte om ambisjonene bak Jernteppet og hvordan de har realisert drømmen om å skape et av byens beste møtesteder. Hammerfest kommune ved Øyvind Sundquist presenterte mulige løsninger for sentrum, blant annet hvordan rådhusplassen vil kunne se ut i fremtiden eller muligheter for heis ved Salen. Til sist vil jeg trekke fram hvordan Beate Juliussen fra Hammerfest turist oppfordret oss alle til å legge ved på samme bål for å fremme vekst i byen.  
Heis opp til salen.
Foto: Kristian Østvik/Ifinnmark

Så hva betyr utviklingen og engasjementet i byen for studentene og de nyutdannede? Jeg tror det vitner om at det vil være behov for bred variasjon av kompetanse, det vil være spennende jobber for de som er engasjerte og det vil finnes viktige og varierte møtesteder i byrommet. Hammerfest vil være mer en bare et sted å arbeide, det vil også være et sted å bo!

Kjære medstudenter og nyutdannede, etter næringslivsdagen 2016 har jeg en oppfordring til dere. Se mot nord, se til Hammerfest. 

Hilsen stolt Hammerfesting
Lena Løveid Sundby




Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar